حفاظت شده: ) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي‏ فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ‏ این آیه شریفه در سوره الحجر آیه ۲۹ و در سوره صاد آیه ۷۲ تکرار شده است

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: